Kokemusluennointi

Luennointia terveydenhoitoalan, sekä keskiasteen oppilasryhmille, terveydenhoitoalan työntekijöille ja järjestöille. Aihepiiri selkäydinvamma ja liikuntaesteisen henkilön avustustaminen.


Omakohtaiseen kokemukseen pohjautuvaa luennointia vuorovaikutteisesti ryhmien kanssa. Ilman kirjallista materiaalia, sekä hyvin vapaamuotoisesti vedettynä, jossa asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä. Kesto noin 2 tuntia.


Hinta: 38,00€/h, tai erikseen sovittavissa oleva luentopalkkio.